Tovább a tartalomhoz

Vásárlástól való elállás

Elállási/Felmondási jog

14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a Deluzzo Kft.-vel kötött szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen te magad vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha elállási/felmondási jogoddal élni kívánsz, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatod juttasd el az alábbi email címre: ugyfelszolgalat@deluzzo.hu vagy a Deluzzo Kft. részére (postai cím: 1044 Budapest, Külső Váci út 40. 5.épület II. Emelet. Deluzzo).

Ebből a célból kérjük, használd letölthető ELÁLLÁSI NYILATKOZAT mintánkat!

Határidőben gyakorolod elállási/felmondási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd részünkre elállási/felmondási nyilatkozatod, valamint igazolod számlával a vásárlás tényét.

Az elállás/felmondás joghatásai fogyasztóknak

Ha szeretnél elállni a Deluzzo Kft.-vel megkötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terhel.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket.  

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Deluzzo Kft. nem viseli.

Kizárólag akkor vonhatunk felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A terméket eredeti állapotában (amennyiben lapra szerelve vetted át, úgy abban a formában, hiánytalanul, minden tartozékával együtt, visszacsomagolva, lehetőség szerint eredeti dobozában) köteles vagy visszaszolgáltatni részünkre. Amennyiben a szerelést szakszerűen nem tudod megoldani, abban az esetben szervizünk szerelési munkadíjat számít fel, melynek díja 4500 Ft/termék.

Hiányos terméket nem áll módunkban visszavételezni.

Sérült termék esetén a sérült alkatrész(ek) teljes értéke kerül visszavonásra a sérülés mértékétől függetlenül.

 Az elállásról ÁSZF 7.8-as bekezdése nyújt bővebb tájékoztatást

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje