Tovább a tartalomhoz

Vásárlástól való elállás

Elállási/Felmondási jog

14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a Deluzzo Kft.-vel kötött szerződéstől online megrendelt termék esetében. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen te magad vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha elállási/felmondási jogoddal élni kívánsz, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatod juttasd el az alábbi email címre: ugyfelszolgalat@deluzzo.hu vagy a Deluzzo Kft. részére (postai cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. C2 40., Deluzzo Raktár, Átvételi pont és Szerviz).

Termékvisszaküldési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. C2 40., Deluzzo Raktár, Átvételi pont és Szerviz (H-P: 9-18 ó)

Ebből a célból kérjük, használd letölthető ELÁLLÁSI NYILATKOZAT mintánkat!

Határidőben gyakorolod elállási/felmondási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd részünkre elállási/felmondási nyilatkozatod, valamint igazolod számlával a vásárlás tényét.

Az elállás/felmondás joghatásai fogyasztóknak

Ha szeretnél elállni a Deluzzo Kft.-vel megkötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük beleeértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy ha a legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terhel.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméke(ke)t, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket.  

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Deluzzo Kft. nem viseli.

Kizárólag akkor vonhatunk felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A terméket eredeti állapotában (amennyiben lapra szerelve vetted át, úgy abban a formában, hiánytalanul, minden tartozékával együtt, visszacsomagolva, lehetőség szerint eredeti dobozában) köteles vagy visszaszolgáltatni részünkre. Amennyiben a szerelést szakszerűen nem tudod megoldani, abban az esetben szervizünk szerelési munkadíjat számít fel, melynek díja a szerelési díjtáblánk alapján kerül felszámításra.

Hiányos terméket nem áll módunkban visszavételezni és arra az elállást érvényesíteni.

Kipróbáláskor, visszaszállításkor megsérült termék esetén a sérült alkatrész(ek) teljes értéke kerül visszavonásra a sérülés mértékétől függetlenül.

 Az elállásról ÁSZF 7.8-as bekezdése nyújt bővebb tájékoztatást

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Továbbá csak abban az esetben érvényes, amennyiben megrendelésed elektronikusan, a Deluzzo.hu online webáruházában adtad le, ezáltal a szerződéskötés távollévők között jött létre. Kipróbált termékre az elállás nem biztosított.

Termékek összehasonlítása

{"one"=>"Válassz 2 vagy 3 terméket összehasonlításra", "other"=>"{{ count }} a 3-ból kiválasztva"}

Válaszd ki az első terméket

Válaszd ki a második terméket

Válaszd ki a harmadik terméket

Összehasonlítás